Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > hoangvu

Rate this Entry

Thử mViet với VB 3.8.5

Submit "Thử mViet với VB 3.8.5" to Digg Submit "Thử mViet với VB 3.8.5" to del.icio.us Submit "Thử mViet với VB 3.8.5" to StumbleUpon Submit "Thử mViet với VB 3.8.5" to Google
hoangvu viết ngày 04-04-2010 lúc 11:07 AM

Thử gõ tiếng Việt với mViệt khi vừa mới upgrade VB version 3.8.5 OKAY
Viết trong Blog's
Xem 10945 Trả lời/Cảm nhận 2
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 2

Trả lời/Cảm nhận

 1. Old Comment
  hoangvu's Avatar
  Thử trả lời trong Blog với tiếng Việt sau khi upgrade version mới.
  OKAY
  hoangvu viết ngày 04-04-2010 lúc 11:30 AM hoangvu is offline
 2. Old Comment
  hoangvu's Avatar
  Trả lời trong phần gắn bộ gõ tiếng Việt OKAY

  Chỉnh sửa lại vẫn OKAY
  hoangvu viết ngày 07-09-2017 lúc 11:16 AM hoangvu is offline
 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:42 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.