Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > ylang

Rate this Entry

Kiếp Ve Sầu

Submit "Kiếp Ve Sầu" to Digg Submit "Kiếp Ve Sầu" to del.icio.us Submit "Kiếp Ve Sầu" to StumbleUpon Submit "Kiếp Ve Sầu" to Google
ylang viết ngày 20-07-2011 lúc 06:01 AM

Kiếp Ve Sầu

Mang nặng trong lòng mộng với mơ
Thời gian khỏa lấp một trời thơ
Nhưng không thể giết thân ve nhỏ
Nó vẫn râm ran suốt mùa hè
Ve ơi muôn đời ve vẫn thế
Thích tự do và nắng nhấp nhô
Vui ca góp sức cùng hoa nở
Cốt để lại đời khi xác khô

HL 09-2010
Viết trong Blog's
Xem 1070 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:06 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.