Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > chungpv2179

Rate this Entry

đâm xê

Submit "đâm xê" to Digg Submit "đâm xê" to del.icio.us Submit "đâm xê" to StumbleUpon Submit "đâm xê" to Google
chungpv2179 viết ngày 28-09-2009 lúc 10:17 PM

11h ngây 29/9/2009 tôi bị đâm xê vaao ống chân đâu quâ
Viết trong Blog's
Xem 1559 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 05:17 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.