Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Ngã sư 我師 (II)

Kim Lang viết ngày 25-02-2017 lúc 02:56 AM

Thầy tôi (II)
Lớp Mười đã gặp thầy rồi
Thầy dạy môn Sử một thời ở Blao
Trường xưa nằm tận vùng cao
Cao nguyên Muông Ma Blao Lâm Đồng
Câu hỏi học trò hiểu không?
Chánh tà ta địch thuộc thông ngon lành
Thầy giảng tình nghĩa chân thành
Với lòng trong sáng riêng dành trò yêu!
Dương Xuân Triều (2/2017)


Diễn Nho

我 師
第 十 課 逢 師 遇 已
師 訓 史 科 寶 禄 時
古 校 處 居 高 在 位
高 厡 寶 禄 林 同 禧
門 徒 問 句 何 通 領
敵 我 正 邪 背 誦 儀
義 情 師 訓 真 誠 實
明 亮 門 徒 心 愛 維

Ngã sư 我師 (II)
Đệ thập khóa phùng sư ngộ dĩ
Sư huấn Sử khoa Bảo Lộc
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 349 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 08:24 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.