Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Sư 師

Kim Lang viết ngày 18-11-2017 lúc 06:06 AM
Tags sư 師, thầy

Thầy
(tặng thầy CKL, nhân ngày 20 tháng 11)

Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Thế nhưng Thầy vẫn tuổi xuân thì
Các em mong ước mình được vậy
Nên cố học Thầy những bước đi.
Halan (2017)


Diễn Nho:


人 生 七 十 古 來 希
而 師 還 歲 當 春 時
我 們 約 望 得 如 此
習 煉 步 行 師 自 爲Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Nhi sư hoàn tuế đương xuân thì
Ngã môn ước vọng đắc như thử
Tập luyện bộ hành sư tự vi.
Kim Lang (diễn Nho)
_____

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 252 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Sư 師

Kim Lang viết ngày 19-08-2014 lúc 08:56 AM
Tags sư 師, thầy

師 江 渡 老 領
過 江 渡 餞 迎
客 過 渡 還 守
心 中 此 影 形


Sư, giang độ lão lĩnh
Quá giang độ tiễn nghinh
Khách quá độ hoàn thủ
Tâm trung thử ảnh hình.
Kim Lang (diễn Nho: Thầy)

Lĩnh (thông suốt)
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 2578 Trả lời/Cảm nhận 1 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:04 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.