Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

Thế sự 世事

Submit "Thế sự 世事" to Facebook Submit "Thế sự 世事" to Google Submit "Thế sự 世事" to StumbleUpon Submit "Thế sự 世事" to Digg Submit "Thế sự 世事" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 18-12-2017 lúc 01:54 AM

Cuộc đời
Cuộc đời như chiếc vành xe ngựa
Lăn mãi trên đường sớm đến trưa
Lúc nào hết việc nằm một chỗ
Tựa lưng một chốc cũng chẳng thừa
Halan (12/2017)


Diễn Nho:
世 事
世 事 車 輪 是 似 如
路 上 滾 朝 至 午 於
終 事 何 時 臥 在 此
一 時 依 背 亦 無 餘


Thế sự 世事
Thế sự xa luân thị tự như
Lộ thượng cổn triêu chí ngọ ư
Chung sự hà thời ngọa tại thử
Nhất thời ỷ bối diệc vô dư.
Kim Lang (diễn Nho)
_____

Viết trong Blog's
Xem 129 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 06:19 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.