Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Vô thường (I)

Kim Lang viết ngày 09-10-2016 lúc 08:36 PM

Vô thường (I)
…..
Tự hỏi vì sao, giữa cuộc đời
Sang giàu nghèo khó, cứ đầy vơi
Vô thường đâu có gì tròn vẹn
Dẫu lắm buồn vui, cũng mĩm cười...
Tịnh Hương (20/07/14)


Diễn Nho :

無 常
自 問 何 爲 世 事 中
富 貴 貧 窮 虧 滿 終
無 常 何 有 囫 圇 必
即 便 樂 悲 和 笑 沖


Vô thường
Tự vấn hà vi thế sự trung
Phú quí bần cùng khuy mãn chung
Vô thường hà hữu hốt luân tất
Tức tiện lạc bi hòa tiếu xung.
Kim Lang (diễn Nho)


Groupie
Viết trong Blog's
Xem 519 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:24 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.