Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Hồng lệ chu 紅淚珠

Kim Lang viết ngày 14-04-2017 lúc 02:31 AM

Giọt nước mắt hồng

Giọt lệ nào lăn trên má ai
Giọt dành cho mẹ giọt cho mình
Giọt gieo thương nhớ cho người mộng
Giọt nước mắt hồng cho cõi không !
Ylang (tặng người có nước mắt hồng)


Diễn Nho:

紅 淚 珠
何 淚 珠 誰 吻 滾 上
滴 以 母 親 滴 我 詳
滴 以 夢 人 懷 念 愛
虛 空 紅 淚 珠 安 昜

Hồng lệ chu 紅淚珠
Hà lệ chu thùy vẫn cổn thượng
Trích dĩ mẫu thân trích ngã tường
Trích dĩ mộng nhân hoài niệm ái
Hư không hồng lệ chu an dương.
Kim Lang (diễn Nho)

詳 Tường (rỏ)
昜 Dương (bay lên, mở ra)

_____
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 354 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:23 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.