Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

TÌNH TỰ 情緒

Kim Lang viết ngày 07-08-2017 lúc 09:31 PM

MỐI TÌNH
Chân trời góc bể đường mây
Xa nhau bao quản tháng ngày nắng mưa
Ngưu lang Chức nữ chuyện xưa
Yêu đương muôn thuở say sưa mối tình.
Kim Lang (2012)


Diễn Nho:

情 緒
天 涯 海 角 雲 行 係
别 離 日 月 雨 晴 悽
牛 郞 織 女 古 時 事
萬 代 愛 憐 情 緒 迷

TÌNH TỰ 情緒
Thiên nhai hải giác vân hàng hệ
Biệt ly nhật nguyệt vũ tình thê
Ngưu lang chức nữ cổ thời sự
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 147 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

SÁT 察

Kim Lang viết ngày 07-08-2017 lúc 08:31 PM
Tags sát 察

XEM XÉT
Biết người biết mặt trước sau
Chớ nên xét đoán nghèo giàu ngoài môi
Vẽ da vẽ cọp thế thôi
Khó lòng giữ được tình đời với nhau.
Kim Lang


Diễn Nho:


知 人 知 面 後 前 容
察 診 不 應 貧 富 從
畵 虎 畵 皮 如 此 只
不 堪 持 守 世 情 終

SÁT 察
Tri nhân tri diện hậu tiền dung
Sát chẩn bất ưng bần phú tùng
Họa hổ họa bì như thử chỉ
Bất kham trì thủ
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 142 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

HỌC 學

Kim Lang viết ngày 07-08-2017 lúc 05:42 PM
Tags học 學

HỌC
Học tài thi phận lời xưa
Học lo nhiệm vụ cho vừa cùng nhau
Học mà không chán do đâu
Học thành danh lập đượm màu quê hương.
Kim Lang (2012)


Diễn Nho:


學 才 施 分 古 言 聰
學 而 優 則 任 相 同
學 而 不 厭 由 何 在
學 以 家 鄉 名 立 宗

HỌC 學
Học tài thi phận cổ ngôn thông
Học nhi ưu tắc nhiệm tương đồng
Học nhi bất yếm do hà tại
Học dĩ gia hương
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 141 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

NIỆM 念

Kim Lang viết ngày 07-08-2017 lúc 04:19 PM
Chỉnh sửa lại 07-08-2017 lúc 04:28 PM bởi Kim Lang
Tags nhớ 念

NHỚ

NIỆM nhớ những việc hôm nay
HOÀI nhớ trong áo những ngày đã qua
TƯỞNG nhớ tương tự xảy ra
ỨC nhớ ghi ý thiết tha vào lòng.
Kim Lang


Diễn Nho:


念 常 多 事 今 天 可
懷 由 昔 日 衣 中 過
想 時 相 思 發 生 了
憶 記 心 中 意 切 磋

NIỆM
NIỆM thường đa sự kim thiên khả
HOÀI do tích nhật y trung quá
TƯỞNG thời tương tự phát sinh liễu
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 127 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Bi 悲

Kim Lang viết ngày 07-08-2017 lúc 08:09 AM
Tags bi 悲

BUỒN

BI buồn từ góc đáy lòng
MUỘN buồn tựa cửa ngóng mong nhạn trời
SẦU buồn chiếc lá thu rơi
AI buồn than khóc nghẹn lời áo tang.
Kim Lang


Diễn Nho:

悲 自 發 心 根 演 態
悶 門 倚 望 天 鵝 來
愁 秋 葉 落 當 時 擺
哀 泣 塞 言 衣 制 骸

Bi tự phát tâm căn diễn thái
Muộn môn ỷ vọng thiên nga lai
Sầu thu diệp lạc đương thì bãi
Ai khấp tắc ngôn
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 121 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 06:29 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.