Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Giang sơn 江山

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 11:08 PM

Sông núi
Sâu nhất là sông Bạch Đằng
Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan.
Cao nhất là núi Lam Sơn
Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra.
(ca dao)

Diễn Nho:

江 山
太 深 是 實 白 藤 江
三 次 敵 來 三 次 降
太 高 是 實 嵐 山 屹
黎 利 林 中 部 出 幢

Giang sơn 江山
Thái thâm thị thực Bạch Đằng giang
Tam thứ địch lai, tam thứ hàng
Thái cao thị thực Lam Sơn ngật
Lê Lợi lâm
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 162 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Anh hùng 英雄

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 10:57 PM

Anh hùng
Anh hùng bất khuất dân ta
Hy sinh cứu nước phong ba xong vào
Dầu sôi lửa bỏng thế nào
Giữ cho nước Việt danh cao muôn đời.
Kim Lang (lucbat.com, tuần 26, 2012)


Diễn Nho:

英 雄
英 雄 不 屈 我 民 過
犠 生 救 國 入 風 波
火 炎 油 滾 如 何 在
持 越 萬 時 顯 國 家

Anh hùng 英雄
Anh hùng bất khuất ngã dân quá
Hy sinh cứu quốc nhập phong ba
Hỏa viêm du cổn
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 145 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Tòng phu 從夫

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 10:51 PM

Theo chồng
Thuyền tình trở lái về đông
Em đi theo chồng để mẹ cho ai?
_ Mẹ già đã có em trai
Phận em là gái dám sai chữ tòng.
(Ca dao)


Diễn Nho:

從 夫
回 舵 情 艓 歸 來 東
從 夫 娘 去 母 誰 訪
弟 男 已 衛 母 親 老
女 分 吾 何 差 字 從

Tòng phu 從夫
Hồi đà tình điệp quy lai đông
Tòng phu nương khứ, mẫu thùy phỏng?
_ Đệ nam dĩ vệ mẫu thân lão
Nữ phận ngô
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 115 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Vương tử 王子

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 10:43 PM

Con vua
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa
Bao giờ dân nỗi can qua
Con vua thất thế lại ra ở chùa.
(ca dao)


Diễn Nho:

王 子
王 子 必 爲 王 又 皆
僧 子 掃 榕 葉 寺 在
民 起 何 時 兵 戰 事
失 基 王 子 寺 歸 來

Vương tử 王子
Vương tử tất vi vương hựu giai
Tăng tử tảo dong diệp tự tại
Dân khởi hà thì binh chiến sự
Thất cơ vương tử
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 123 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Tai họa 災禍

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 10:37 PM

TAI HỌA
Cửa thành bị cháy tận mây
Vô tình ao cá vạ lây mất rồi
Tai do nhân tạo chẳng trời
Thình lình họa đến trọn đời hận nhau.
Kim Lang (lucbat.com, tuần 25, 2012)

Diễn Nho:

災 禍
城 門 失 火 散 開 雲
無 情 殃 及 池 魚 盡
人 造 災 由 天 不 譍
忽 然 禍 變 恨 終 身

Tai họa 災禍
Thành môn thất hỏa tán khai vân
Vô tình ương cập trì ngư tận
Nhân tạo tai do, thiên
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 126 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 07:54 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.