Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Anh hùng 英雄

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 11:57 PM

Anh hùng
Anh hùng bất khuất dân ta
Hy sinh cứu nước phong ba xong vào
Dầu sôi lửa bỏng thế nào
Giữ cho nước Việt danh cao muôn đời.
Kim Lang (lucbat.com, tuần 26, 2012)


Diễn Nho:

英 雄
英 雄 不 屈 我 民 過
犠 生 救 國 入 風 波
火 炎 油 滾 如 何 在
持 越 萬 時 顯 國 家

Anh hùng 英雄
Anh hùng bất khuất ngã dân quá
Hy sinh cứu quốc nhập phong ba
Hỏa viêm du cổn
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 129 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Tòng phu 從夫

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 11:51 PM

Theo chồng
Thuyền tình trở lái về đông
Em đi theo chồng để mẹ cho ai?
_ Mẹ già đã có em trai
Phận em là gái dám sai chữ tòng.
(Ca dao)


Diễn Nho:

從 夫
回 舵 情 艓 歸 來 東
從 夫 娘 去 母 誰 訪
弟 男 已 衛 母 親 老
女 分 吾 何 差 字 從

Tòng phu 從夫
Hồi đà tình điệp quy lai đông
Tòng phu nương khứ, mẫu thùy phỏng?
_ Đệ nam dĩ vệ mẫu thân lão
Nữ phận ngô
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 102 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Vương tử 王子

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 11:43 PM

Con vua
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa
Bao giờ dân nỗi can qua
Con vua thất thế lại ra ở chùa.
(ca dao)


Diễn Nho:

王 子
王 子 必 爲 王 又 皆
僧 子 掃 榕 葉 寺 在
民 起 何 時 兵 戰 事
失 基 王 子 寺 歸 來

Vương tử 王子
Vương tử tất vi vương hựu giai
Tăng tử tảo dong diệp tự tại
Dân khởi hà thì binh chiến sự
Thất cơ vương tử
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 112 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Tai họa 災禍

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 11:37 PM

TAI HỌA
Cửa thành bị cháy tận mây
Vô tình ao cá vạ lây mất rồi
Tai do nhân tạo chẳng trời
Thình lình họa đến trọn đời hận nhau.
Kim Lang (lucbat.com, tuần 25, 2012)

Diễn Nho:

災 禍
城 門 失 火 散 開 雲
無 情 殃 及 池 魚 盡
人 造 災 由 天 不 譍
忽 然 禍 變 恨 終 身

Tai họa 災禍
Thành môn thất hỏa tán khai vân
Vô tình ương cập trì ngư tận
Nhân tạo tai do, thiên
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 109 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Lục bộ 六部

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 11:31 PM

Sáu bộ
(Nơi béo bổ thế lực ở triều đình xưa)

Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
Nhì thì bộ Hộ, bộ Hình cũng xong
Thứ ba thì đến bộ Công
Nhược bằng bộ Lễ, lạy ông xin về.
(ca dao)


Diễn Nho:

六 部
兩 部 吏 兵 第 一 是
戶 部 與 刑 必 第 二
工 部 第 三 由 次 級
若 如 禮 部 拜 翁 歸

Lục bộ 六部
Lưỡng bộ Lại Binh đệ nhất thị
Hộ bộ dữ Hình tất đệ nhị
Công bộ đệ
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 80 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 07:31 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.