Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

SÁT 察

Submit "SÁT 察" to Facebook Submit "SÁT 察" to Google Submit "SÁT 察" to StumbleUpon Submit "SÁT 察" to Digg Submit "SÁT 察" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 07-08-2017 lúc 07:31 PM
Tags sát 察

XEM XÉT
Biết người biết mặt trước sau
Chớ nên xét đoán nghèo giàu ngoài môi
Vẽ da vẽ cọp thế thôi
Khó lòng giữ được tình đời với nhau.
Kim Lang


Diễn Nho:


知 人 知 面 後 前 容
察 診 不 應 貧 富 從
畵 虎 畵 皮 如 此 只
不 堪 持 守 世 情 終

SÁT 察
Tri nhân tri diện hậu tiền dung
Sát chẩn bất ưng bần phú tùng
Họa hổ họa bì như thử chỉ
Bất kham trì thủ thế tình chung.
.....
畵 虎 畵 皮 難 畵 骨
Họa hổ họa bì nan họa cốt
(Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương)
知 人 知 面 不 知 心
Tri nhân tri diện bất tri tâm
(Biết người, biết mặt, không biết lòng)
____

Viết trong Blog's
Xem 185 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 03:48 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.