Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

Ngã sư 我師

Submit "Ngã sư 我師" to Facebook Submit "Ngã sư 我師" to Google Submit "Ngã sư 我師" to StumbleUpon Submit "Ngã sư 我師" to Digg Submit "Ngã sư 我師" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 18-07-2017 lúc 03:58 AM

Thầy tôi
Cả năm mà chẳng thấy cười ...
Thầy tôi Sử Địa một thời Trường xưa.
Đằng sau cặp kính đen mờ,
Đôi mắt nghiêm nghị học trò nín thinh.
Chính Sử Thầy chia hai phần,
Địch ...Ta ai đúng ... sai cùng chia ra.
Với Ta ...Chính nghĩa là Ta.
Với Địch là Giặc ... phân chia rạch ròi.
Dương Xuân Triều


Diễn Nho:

我 師
年 年 不 見 笑
我 師 史 地 校
後 邊 於 眼 鏡
嚴 目 學 生 寥
史 分 割 兩 部
敵 我 正 邪 表
正 義 我 們 是
敵 是 賊 昭 昭

Ngã sư 我師
Niên niên bất kiến tiếu
Ngã sư sử địa hiệu
Hậu biên ư nhãn kính
Nghiêm mục, học sinh liêu.
Sử phân cát lưỡng bộ
Địch ngã chính tà biểu.
Chính nghĩa ngã môn thị
Địch thị tặc chiêu chiêu.
Kim Lang (diễn Nho: Thầy tôi)

Viết trong Blog's
Xem 167 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 03:38 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.