Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

Hoài cổ môn đồ 懷古門徒

Submit "Hoài cổ môn đồ 懷古門徒" to Digg Submit "Hoài cổ môn đồ 懷古門徒" to del.icio.us Submit "Hoài cổ môn đồ 懷古門徒" to StumbleUpon Submit "Hoài cổ môn đồ 懷古門徒" to Google
Kim Lang viết ngày 18-07-2017 lúc 03:42 AM
Chỉnh sửa lại 05-08-2017 lúc 03:21 AM bởi Kim Lang

Nhớ học trò cũ

Hơi thu gợi nhớ hương cau
Thời gian chuyển đổi theo màu vô vi
Đường đời vui lạc sầu bi
Chỉ còn giữ lại những gì tiếc thương!
…..
Sáng chiều bài vở ở trường
Bao nhiêu nét mặt vấn vương nỗi lòng
Mỗi người một kiếp lông bông
Chân trời góc bể ngóng trông cuối đời.
....
Bây giờ ngày tháng thảnh thơi
Nhớ học trò cũ một thời mộng mơ.
Kim Lang


Diễn Nho:

懷 古 門 徒
引 懷 榔 味 香 秋 氣
時 間 換 轉 色 無 爲
世 路 愁 悲 安 樂 喜
唯 何 戀 惜 取 過 時

旦 夕 講 時 學 校 己
容 顏 幾 樣 心 中 記
一 劫 个 人 持 逛 蕩
天 涯 海 角 望 終 期

時 間 閒 散 今 天 在
門 弟 望 懷 取 夢 時

Hoài cổ môn đồ 懷古門徒

Dẫn hoài lang vị hương thu khí
Thì gian hoán chuyển sắc vô vi
Thế lộ sầu bi an lạc hỉ
Duy hà luyến tích thủ qua thì.

Đán tịch giảng thì học hiệu kỉ
Dung nhan kỉ dạng tâm trung kí
Nhất kiếp cá nhân trì cuống đãng
Thiên nhai hải giác vọng chung kì.

Thì gian nhàn tản kim thiên tại
Môn đệ vọng hoài thủ mộng thì.
Kim Lang (diễn Nh0)
Viết trong Blog's
Xem 157 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 05:49 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.