Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

Hồng kiểm hoa 紅臉花

Submit "Hồng kiểm hoa 紅臉花" to Digg Submit "Hồng kiểm hoa 紅臉花" to del.icio.us Submit "Hồng kiểm hoa 紅臉花" to StumbleUpon Submit "Hồng kiểm hoa 紅臉花" to Google
Kim Lang viết ngày 18-07-2017 lúc 02:07 AM

HOA MẮC CỞ
Chân đồi từng cánh hoa yêu
Thẹn thùng xếp lá mỗi chiều gặp anh
Đan xen lẫn đám cỏ tranh
Hương thơm nhè nhẹ trong lành sáng trưa.
Ylang


Diễn Nho:

紅 臉 花
丘 腳 各 花 瓣 愛 英
怍 慚 遭 郞 閉 葉 更
間 隔 眩 於 茅 草 眾
香 芳 輕 快 午 朝 清

Hồng kiểm hoa 紅臉花
Khâu cước các hoa biện ái anh
Tàm tộ tao lang bế diệp canh
Gian cách huyễn ư mao thảo chúng
Hương phương khinh khoái ngọ triêu thanh.
Kim Lang (diễn Nho)

怍慚 Tàm tộ: thẹn thùng
間隔 Gian cách: đan xen
____

Viết trong Blog's
Xem 159 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 05:50 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.