Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Suy tư 推思

Kim Lang viết ngày 13-03-2017 lúc 07:46 AM

Suy tư
Cuộc đời như gió qua
Có điều gì không thể
Như khoảng lắng sau nhà
Rồi mọi điều có thể
Như giọt nước trong veo
Nằm sâu trong ký ức
Mong mọi điều có thể
Như ngọn gió bay vèo !?!.
YlangHa 10/7/2016

Diễn Nho

推 思
塵 世 如 風 過
何 事 而 無 可
如 靜 頃 家 後
可 存 各 事 多
如 清 澈 水 滴
記 憶 隠 深 加
各 事 可 懷 望
如 風 飛 頡 啊

Suy tư 推思
Trần thế như phong quá,
Hà sự nhi vô khả
Như tĩnh khoảnh gia hậu
Khả tồn các sự đa.
Như thanh triệt thủy trích
Ký ức ẫn thâm gia.
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 227 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:31 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.