Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Phù du kiếp 蜉蝣劫

Kim Lang viết ngày 12-03-2017 lúc 08:45 PM

Kiếp phù du
Chỉ là một kiếp phù du
Há gì nghịch cảnh mây mù giăng giăng
Thôi thì còn mấy con trăng
Mong sao đừng phải trở trăn giấc ngà.
Lili (15/4/2015)


Diễn Nho:

蜉 蝣 劫
一 個 蜉 蝣 劫 現 唯
何 必 陰 雲 逆 境 披
存 餘 幾 月 當 而 已
何 望 翻 騰 莫 夢 癡

Phù du kiếp 蜉蝣劫
Nhất cá phù du kiếp hiện duy
Hà tất ám vân nghịch cảnh phi
Tồn dư kỷ nguyệt đương nhi dĩ
Hà vọng phiên đằng mạc mộng si.
Kim Lang (diễn Nho)

披 Phi (giăng, mở)
而已 Nhi dĩ (thế thôi)
____

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 238 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:42 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.