Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

SINH 生

Submit "SINH 生" to Digg Submit "SINH 生" to del.icio.us Submit "SINH 生" to StumbleUpon Submit "SINH 生" to Google
Kim Lang viết ngày 29-03-2016 lúc 12:14 AM
Tags sinh 生


生 俍 善 德 度
便 是 佛 心 模
慈 悲 生 世 實
假 暫 則 虛 無
SINH 生
Sinh lương thiện đức độ
Tiện thị Phật tâm mô
Từ bi sinh thế thật
Giả tạm tắc hư vô.
Kim Lang (diễn Nho: Sống)

Viết trong Blog's
Xem 2968 Trả lời/Cảm nhận 1
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 1

Trả lời/Cảm nhận

 1. Old Comment
  SỐNG
  Sống hiền lành đức độ
  Ấy chính là tâm Phật
  Từ bi là sống thật
  Giả tạm là hư vô
  (st)
  Kim Lang viết ngày 29-03-2016 lúc 12:15 AM Kim Lang is offline
 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 06:14 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.