Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

Tướng Tâm Cảnh 相心景

Submit "Tướng Tâm Cảnh 相心景" to Digg Submit "Tướng Tâm Cảnh 相心景" to del.icio.us Submit "Tướng Tâm Cảnh 相心景" to StumbleUpon Submit "Tướng Tâm Cảnh 相心景" to Google
Kim Lang viết ngày 14-10-2017 lúc 05:52 PM

Tướng Tâm Cảnh

Ngẫu hứng :
Liên hoàn TUỚNG-TÂM-CẢNH
1/ Tuớng do tâm:
Sắc tuớng linh khu diện,
Dịch động tại tâm sinh....
Hỉ lạc= nhan mãn nguyện !
Khủng sự= thủ-túc....kinh !

2/ Tâm do cảnh:
Tâm linh khu tùy cảnh,
PHONG lệ diễm...tình xuân !
THỦY cập đông...não lãnh !
Vô thuờng qui thế nhân....

3/ Cảnh do môi sinh:
Môi truờng linh khu tại,
(Nội hàm: không-thời gian)
An bình ,duy bất hoại...
Sự cố, lưu bất toàn ....
Tp.Thủ Dầu Một-2017
LHVKD,

____

Diễn Nho

相-心-景

1/ 相 由 心
色 相 靈 區 面
易 動 在 心 生
喜 樂 顏 滿 願
恐 事 手 足 驚

2/ 心 由 景
心 靈 區 隨 景
風 麗 艷 情 春
水 及 冬 惱 冷
無 常 歸 世 人

3/ 景 由 媒 生
媒 場 靈 區 在
內 函 空 時 間
安 平 唯 不 壞
事 故 留 不 全

Kim Lang (diễn Nho)

______
Viết trong Blog's
Xem 57 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:23 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.