Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

HÀ TÍCH 何 惜

Submit "HÀ TÍCH   何 惜" to Digg Submit "HÀ TÍCH   何 惜" to del.icio.us Submit "HÀ TÍCH   何 惜" to StumbleUpon Submit "HÀ TÍCH   何 惜" to Google
Kim Lang viết ngày 01-12-2011 lúc 05:52 PM
Chỉnh sửa lại 20-06-2012 lúc 01:13 AM bởi Kim Lang

何 惜何 惜 花 態 忻何 惜 時 間 流 遠 近紅 塵 何 惜 在 當 界譍 是 我 門 傀 儡 人HÀ TÍCH

Hà tích liễu hình hoa thái hân

Hà tích thì gian lưu viễn cận

Hồng trần hà tích tại đương giới

Ứng thị ngã môn khôi lỗi nhân?

KL (diễn Nho : TIẾC CHI)

傀 儡 Khổi lỗi (bù nhìn, nộm)TIẾC CHI

Tiếc chi bóng liễu dáng hoa


Tiếc chi ngày tháng khi xa khi gần


Tiếc chi ở cõi hồng trần


Chúng ta là những nộm nhân, há gì ?
Ylang
Viết trong Blog's
Xem 1073 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 03:13 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.