Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

THU XƯA

Kim Lang viết ngày 02-01-2017 lúc 05:01 AM
Tags thu xưa

THU XƯA
Trời xanh mây trắng lá vàng rơi
Phẳng lặng hồ thu thoang thoảng hơi
Nắng lụa lung linh làn nước biếc
Tơ bay bàng bạc áng mây trời.
Phạm Đình Nghi (2010)


Diễn Nho:
昔 秋
天 青 雲 白 葉 黄 離
寂 靜 秋 湖 髣 髴 氣
搖 擺 纙 晴 波 碧 水
天 雲 磅 礡 糸 飛 飛


TÍCH THU
Thiên thanh vân bạch diệp hoàng ly
Tịch tĩnh thu hồ phảng phất khí
Dao bãi la tình ba bích thủy
Thiên vân bàng bạc mịch phi phi.
Kim Lang (diễn Nho)

搖擺 Dao bãi (lung linh)
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 310 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

THU XƯA

Kim Lang viết ngày 11-09-2016 lúc 07:52 PM
Tags thu xưa

THU XƯA
Trời xanh mây trắng lá vàng rơi
Phẳng lặng hồ thu thoang thoảng hơi
Nắng lụa lung linh làn nước biếc
Tơ bay bàng bạc áng mây trời.
Phạm Đình Nghi (2010)


Diễn Nho:

昔 秋
天 青 雲 白 葉 黄 離
寂 靜 秋 湖 髣 髴 氣
搖 擺 纙 晴 波 碧 水
天 雲 磅 礡 糸 飛 飛

TÍCH THU
Thiên thanh vân bạch diệp hoàng ly
Tịch tĩnh thu hồ phảng phất khí
Dao bãi la tình ba bích thủy
Thiên vân bàng bạc mịch phi phi.
Kim Lang (diễn Nho)

搖擺 Dao bãi (lung linh)
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 494 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 09:13 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.