Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Thiên thu 千秋

Kim Lang viết ngày 10-07-2017 lúc 03:59 PM

Thiên thu
Nửa đêm chợt nhớ đến người
Ta nằm tưởng lại môi cười năm xưa
Năm xưa ai bảo mong chờ
Năm nay chẳng biết ai chờ đợi ai ?
Nguyễn Ban Sơ: Lời ru của đá, 2013, trang 79


Diễn Nho:

千 秋
半 夜 忽 然 懷 念 彼
臥 懷 笑 朵 昔 年 唯
昔 年 等 待 誰 曰 此
不 識 今 年 誰 待 誰


Thiên thu 千秋
Bán dạ hốt nhiên hoài niệm bỉ
Ngọa hoài tiếu đóa tích niên duy
Tích niên đẳng đãi thùy viết thử
Bất thức kim niên thùy đãi thùy?
Kim Lang (diễn Nho)
_____

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 188 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:43 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.