Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Phong linh 風 玲

Kim Lang viết ngày 20-05-2017 lúc 01:10 AM

Chiếc chuông gió
Chiếc chuông gió đong đưa sóng gợn
Tỏa nỗi niềm theo gió đến nơi nao
Dẫu thời gian dài ngắn ra sao
Bổng một hôm cơn gió thét gào
Chiếc chuông gió lao chao mất hướng !
Sự bình yên được mặc cả quá cao
Sao phải mất quá nhiều tâm trí
Hãy lui về trong góc an nhiên !
HL (20/05/2017)


Diễn Nho:

風 玲
風 玲 揺 摆 浪 波 現
心 曲 風 從 到 處 連
時 間 即 便 何 長 短
風 吹 忽 然 咆 一 天
潦 倒 風 玲 由 失 向
平 安 講 價 太 高 邊
智 心 何 失 多 如 此
退 去 安 然 在 角 焉


Phong linh 風 玲
Phong linh dao bãi lãng ba hiện
Tâm khúc phong tòng đáo xứ liên
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 471 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:44 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.