Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Như nguyện 如願

Kim Lang viết ngày 15-07-2017 lúc 06:30 AM

THỎA LÒNG
Cũng ánh trăng trong cũng nắng hồng
Cũng vầng mây trắng gợi ước mong
Giữa đêm trông ngóng tiên giáng xuống
Xướng họa vần thơ để thỏa lòng.
Kim Lang 2011


Diễn Nho

如 願
月 映 紅 晴 清 澈 明
白 雲 亦 望 引 來 泠
翹 翹 仙 降 夜 分 約
詩 韻 唱 和 如 願 情

Như nguyện 如願
Nguyệt ánh hồng tình thanh triệt minh
Bạch vân diệc vọng dẫn lai linh
Kiều kiều tiên giáng dạ phân ước
Thi vận xướng hòa như nguyện tình.
Kim Lang (diễn Nho)

紅晴 Hồng tình: nắng hồng
翹翹 Kiều kiều: trông ngóng
_____

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 202 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:45 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.