Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Lão mẫu 老 母

Kim Lang viết ngày 11-01-2017 lúc 10:06 PM

Mẹ già
Mẹ già, mái tóc dần phai
Bạc phơ ôm trọn bờ vai rã rời
Giữa trời một ánh sao rơi
Hồng nhan một kiếp chơi vơi một đời
Ylang tháng sáu trời mưa.
(2 Tháng 7 2014 )


Diễn Nho:

老 母
老 母 髮 棕 退 色 型
番 番 全 抱 散 肩 性
天 上 星 光 當 降 落
紅 顏 一 劫 世 零 零

Lão mẫu 老 母
Lão mẫu phát tông thối sắc hình
Bà bà toàn bão tán kiên tính
Thiên thượng tinh quang đương giáng lạc
Hồng nhan nhất kiếp thế linh linh.
Kim Lang (diễn Nho)

番番 Bà bà (bạc phơ)
零零 Linh linh (chơi vơi)


Groupie
Viết trong Blog's
Xem 579 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Lão mẫu 老 母

Kim Lang viết ngày 02-07-2014 lúc 03:17 AM

老 母
老 母 髮 棕 退 色 型
番 番 全 抱 散 肩 性
天 上 星 光 當 降 落
紅 顏 一 劫 世 零 零

Lão mẫu
Lão mẫu phát tông thối sắc hình
Bà bà toàn bão tán kiên tính
Thiên thượng tinh quang đương giáng lạc
Hồng nhan nhất kiếp thế linh linh
Kim Lang (diễn Nho: Mẹ già)

番番 Bà bà (bạc phơ)
零零 Linh linh (chơi vơi)
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 3101 Trả lời/Cảm nhận 1 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:45 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.