Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Huynh 兄

Kim Lang viết ngày 05-07-2017 lúc 01:20 AM
Tags huynh 兄

HUYNH
Đúng thật là huynh rồi đấy ạ
Chữ nho như thế đã cừ đa
Nhất nhật tứ cú thi với tuổi
Dù đà luống tuổi vẫn thiết tha.
Halan (2012)


Diễn Nho:


必 是 正 兄 實 在 那
巨 擘 儒 文 如 此 多
一 天 四 句 施 和 歲
即 便 耆 年 還 切 磋

Huynh 兄
Tất thị chính huynh thực tại na
Cự phách nho văn như thử đa
Nhất thiên tứ cú thi hòa tuế
Tức tiện kì niên hoàn thiết tha.
Kim Lang (diễn Nho)

耆 年 Kì niên (luống tuổi)

_____
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 150 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

HUYNH 兄

Kim Lang viết ngày 16-07-2012 lúc 02:25 AM
Tags huynh 兄
的 是 正 兄 眞 實 端儒 字 此 如 多 巨 全和 今 詩 四 句高 年 即 便 切 磋 還HUYNH
Đích thị chính huynh chân thực đoan
Nho tự thử như đa cự toàn
Thí tuế hòa kim thi tứ cú
Cao niên tức tiện thiết tha hoàn.
Kim Lang (diễn Nho : HUYNH)HUYNH


Đúng thật là huynh rồi đấy ạ


Chữ nho như thế đã cừ đa


Nhất nhật tứ cú thi với tuổi


đà luống tuổi vẫn thiết tha.Halan (Jul 12, 2012 9:41 PM)
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 1083 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:44 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.