Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Hư ...thực 虛...實

Kim Lang viết ngày 06-01-2017 lúc 04:21 PM
Chỉnh sửa lại 20-07-2017 lúc 06:41 PM bởi Kim Lang

Hư...thực
Chiều qua mưa đổ bên thềm
Ngỡ người quân tử nhớ em trở về
Cơn mưa trút hạt nặng nề
Xua tan bao nỗi bộn bề trong em
Mưa dài bóng tối nhá nhem
Dù hư, thực...miễn.... bên em có người .
Halili


Diễn Nho:

虛...實
去 夕 階 邊 雨 降 連
以 爲 君 到 懷 吾 現
雨 降 悠 悠 繁 重 滴
驅 除 繁 亂 我 中 然
黑 影 雨 延 晦 暗 徧
就 虛 實 有 君 吾 邊

Hư ...thực 虛...實
Khứ tịch giai biên vũ giáng liên
Dĩ vi quân đáo hoài ngô hiện
Vũ giáng du du phồn trọng trích
Khu trừ phồn loạn ngã trung nhiên.
Hắc ảnh vũ diên hối ám biến
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 373 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Hư ...thực 虛...實

Kim Lang viết ngày 18-05-2016 lúc 12:35 AM

Hư...thực
Chiều qua mưa đổ bên thềm
Ngỡ người quân tử nhớ em trở về
Cơn mưa trút hạt nặng nề
Xua tan bao nỗi bộn bề trong em
Mưa dài bóng tối nhá nhem
Dù hư, thực...miễn.... bên em có người
Halili

Diễn Nho:

虛...實
去 夕 階 邊 雨 降 連
以 爲 君 到 懷 吾 現
雨 降 悠 悠 繁 重 滴
驅 除 繁 亂 我 中 然
黑 影 雨 延 晦 暗 徧
就 虛 實 有 君 吾 邊

Hư ...thực 虛...實
Khứ tịch giai biên vũ giáng liên
Dĩ vi quân đáo hoài ngô hiện
Vũ giáng du du phồn trọng trích
Khu trừ phồn loạn ngã trung nhiên.
Hắc ảnh vũ diên hối ám
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 1020 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 01:59 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.