Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Chúc sư 祝 師

Kim Lang viết ngày 31-01-2017 lúc 11:00 PM

Chúc Thầy
Chúc Thầy vui khỏe mãi cười tươi
Bách Niên Giai Lão giữa cõi đời
Hạnh Phúc An Vui trong cuộc sống
Diễn Nho Tho hay Tặng mọi Người
Triều Dương Xuân Triều (2/2017)


Diễn Nho:

祝 師
祝 師 康 喜 笑 忻 忻
皆 老 百 年 世 境 鄰
幸 福 安 康 生 世 在
演 儒 詩 賦 贈 諸 親

Chúc sư 祝 師
Chúc sư khang hỉ tiếu hân hân
Giai lão bách niên thế cảnh lân
Hạnh phúc an khang sinh thế tại
Diễn nho thi phú tặng chư thân.
Kim Lang (diễn Nho: Chúc Thầy)

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 341 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:43 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.