Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Chúc 祝

Kim Lang viết ngày 25-12-2016 lúc 07:46 AM
Tags chúc 祝Chúc
Chúc Thầy Sử Địa khỏe mãi thôi
Bách niên giai lão nụ cười tươi
Ngày ăn ba bửa đêm ngủ khỏe
Diễn Nho thi cú cho mọi người .
Dương Xuân Triều
25 tháng 12 /2016


Diển Nho:


祝 史 地 師 康 健 彊
偕 老 百 年 笑 朵 涼
三 時 日 飯 安 眠 夜
詩 句 演 儒 百 眾 詳


Chúc 祝
Chúc sử địa sư khang kiện cường
Giai lão bách niên tiếu đóa lương
Tam thời nhật phạn an miên dạ
Thi cú diễn Nho bách chúng tường.
Kim Lang (diễn Nho)


Groupie
Viết trong Blog's
Xem 505 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:44 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.