Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

Bi 悲

Submit "Bi 悲" to Facebook Submit "Bi 悲" to Google Submit "Bi 悲" to StumbleUpon Submit "Bi 悲" to Digg Submit "Bi 悲" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 07-08-2017 lúc 07:09 AM
Tags bi 悲

BUỒN

BI buồn từ góc đáy lòng
MUỘN buồn tựa cửa ngóng mong nhạn trời
SẦU buồn chiếc lá thu rơi
AI buồn than khóc nghẹn lời áo tang.
Kim Lang


Diễn Nho:

悲 自 發 心 根 演 態
悶 門 倚 望 天 鵝 來
愁 秋 葉 落 當 時 擺
哀 泣 塞 言 衣 制 骸

Bi tự phát tâm căn diễn thái
Muộn môn ỷ vọng thiên nga lai
Sầu thu diệp lạc đương thì bãi
Ai khấp tắc ngôn y chế hài.

擺 Bãi (lay, lắc)
骸 Hài (hình thể)
泣 Khấp (khóc có nước mắt)
.....
悲 Bi (buồn) bên dưới có chữ 心 Tâm (tấm lòng); buồn giữ trong lòng, nỗi buồn sâu thẳm.
悶 Muộn (buồn) có chữ 門 Môn (cửa); buồn cảm thấy cô độc, ở nhà nhớ người ra đi.
愁 Sầu (buồn) có chữ 秋 Thu (mùa thu); buồn man mác khi nhìn cảnh thiên nhiên
哀 Ai (buồn) có chữ 衣 Y (áo); buồn than khóc (khi mặc áo tang); 哀 gồm chữ 衣Y và chữ 口Khẩu.

Viết trong Blog's
Xem 150 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:44 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.