Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

Giang sơn 江山

Submit "Giang sơn 江山" to Facebook Submit "Giang sơn 江山" to Google Submit "Giang sơn 江山" to StumbleUpon Submit "Giang sơn 江山" to Digg Submit "Giang sơn 江山" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 11:08 PM

Sông núi
Sâu nhất là sông Bạch Đằng
Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan.
Cao nhất là núi Lam Sơn
Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra.
(ca dao)

Diễn Nho:

江 山
太 深 是 實 白 藤 江
三 次 敵 來 三 次 降
太 高 是 實 嵐 山 屹
黎 利 林 中 部 出 幢

Giang sơn 江山
Thái thâm thị thực Bạch Đằng giang
Tam thứ địch lai, tam thứ hàng
Thái cao thị thực Lam Sơn ngật
Lê Lợi lâm trung bộ xuất tràng.
Kim Lang (diễn Nho)

屹 Ngật: sừng sững chót vót
幢 Tràng: lá cờ xưa
....
Ba lần:
938: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, bắt được tướng giặc thái tử Hoàng Thao.

981: Lê Đại Hành đánh quân Tống, chém chết tướng giặc Hầu Nhân Bảo ở đường bộ, tướng giặc Lưu Trừng rút lui về nước theo đường thủy.

1288: Trần Hưng Đạo thắng quân Nguyên, bắt được các tướng giặc: Ô Mã Nhi, Phân Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc.

Viết trong Blog's
Xem 209 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:45 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.