Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

Lục bộ 六部

Submit "Lục bộ 六部" to Facebook Submit "Lục bộ 六部" to Google Submit "Lục bộ 六部" to StumbleUpon Submit "Lục bộ 六部" to Digg Submit "Lục bộ 六部" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 10:31 PM

Sáu bộ
(Nơi béo bổ thế lực ở triều đình xưa)

Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
Nhì thì bộ Hộ, bộ Hình cũng xong
Thứ ba thì đến bộ Công
Nhược bằng bộ Lễ, lạy ông xin về.
(ca dao)


Diễn Nho:

六 部
兩 部 吏 兵 第 一 是
戶 部 與 刑 必 第 二
工 部 第 三 由 次 級
若 如 禮 部 拜 翁 歸

Lục bộ 六部
Lưỡng bộ Lại Binh đệ nhất thị
Hộ bộ dữ Hình tất đệ nhị
Công bộ đệ tam do thứ cấp
Nhược như Lễ bộ bái ông quy.
Kim Lang


Viết trong Blog's
Xem 124 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:44 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.