Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

Thi diễn 詩演

Submit "Thi diễn 詩演" to Facebook Submit "Thi diễn 詩演" to Google Submit "Thi diễn 詩演" to StumbleUpon Submit "Thi diễn 詩演" to Digg Submit "Thi diễn 詩演" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 08:07 AM

Diễn thơ
Kim Lang diễn thơ đẹp lại sang
Tâm hồn nghệ sĩ vốn đa mang
Cảm xúc lấy ra từ cuộc sống
Để ta thoáng chốc được mơ màng.
Dương Xuân Triều
詩 演
詩 演 金 琅 高 美 貴
心 魂 藝 士 操 勞 至
出 身 感 觸 由 生 世
以 我 迷 糊 頃 刻 貽

Thi diễn 詩演
Thi diễn Kim Lang cao mỹ quí
Tâm hồn nghệ sĩ thao lao chí
Xuất thân cảm xúc do sinh thế
Dĩ ngã mê hồ khoảnh khắc di.
Kim Lang

操勞 Thao lao: đa mang
_____

Viết trong Blog's
Xem 140 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:44 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.