Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

Đông Đỉnh 冬頂

Submit "Đông Đỉnh 冬頂" to Facebook Submit "Đông Đỉnh 冬頂" to Google Submit "Đông Đỉnh 冬頂" to StumbleUpon Submit "Đông Đỉnh 冬頂" to Digg Submit "Đông Đỉnh 冬頂" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 03-12-2017 lúc 07:06 AM

Đỉnh Mùa Đông
Tình lên vút tận trên ngàn
Heo may cũng nỗi muộn màng theo anh
Tình neo đầu gió mong manh
Đôi tay đã mỏi vỗ dành tình yêu.
Đồi cao dốc thoải lưng chiều
Lũng hoang còn đợi dáng kiều diễm xưa.
Tình trao trọn khúc âm thừa
Trăm năm gìn giữ cho vừa tuổi em.
Phan Diên


Diễn Nho:
冬 頂
情 愛 高 登 源 在 定
從 風 西 北 我 遲 平
風 頭 單 薄 情 錨 切
兩 手 疲 勞 哄 愛 情
丘 崚 高 緩 坡 偏 向
谷 地 待 時 古 艷 形
情 交 音 曲 多 余 甚
持 緩 百 年 娘 歲 齡


Đông Đỉnh
Tình ái cao đăng nguyên tại định
Tòng phong tây bắc ngã trì bình
Phong đầu đơn bạc tình miêu thiết
Lưỡng thủ bì lao hống ái tình.
Khâu lăng cao hoãn pha thiên hướng
Cốc địa đãi thì cổ diễm hình.
Tình giao âm khúc đa dư thậm
Trì hoãn bách niên nương tuế linh.
Kim Lang (diễn Nho)

單薄 Đơn bạc (mong manh)
哄 Hống (dỗ dành)
緩坡 Hoãn pha (dốc thoải)
谷地 Cốc địa (lủng)
交Giao (trao)
西北風 Tây bắc phong (gió heo mai)
持 Trì (giữ lại)
疲勞 Bì lao (mỏi mệt)
歲齡 Tuế linh (tuổi tác)
____

Viết trong Blog's
Xem 245 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:32 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.