Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

Thạch bích biên 石壁邊

Submit "Thạch bích biên	石壁邊" to Digg Submit "Thạch bích biên	石壁邊" to del.icio.us Submit "Thạch bích biên	石壁邊" to StumbleUpon Submit "Thạch bích biên	石壁邊" to Google
Kim Lang viết ngày 14-07-2017 lúc 09:53 PM

Bên vách đá
Bên vách đá ta dường như chết lặng
Giữa không gian yên ắng đến vô cùng
Ta với biển như chung cùng số phận
Biển êm đêm nhưng lòng biển xôn xao
Sóng vì ai mà sóng vẫn thét gào
Bên vách đá... đá âm thầm chịu đựng
Bởi một đời ta nghiêng ngã đôi chân.
HaLan, Sydney 10/2016


Diễn Nho:

石 壁 邊
石 壁 邊 吾 如 寂 靜
空 間 安 靜 無 窮 寧
我 和 海 似 如 同 分
安 海 喧 喧 但 是 情
浪 波 誰 爲 咆 咾 迄
石 壁 邊 經 受 石 泠
我 生 兩 足 存 零 零

Thạch bích biên 石壁邊
Thạch bích biên ngô như tịch tĩnh
Không gian an tĩnh vô cùng ninh
Ngã hòa hải tự như đồng phận
An hải huyên huyên đán thị tình.
Lãng ba thùy vị bào hao hất
Thạch bích biên, kinh thụ thạch linh
Ngã sinh lưỡng túc tồn linh linh....
Kim Lang (diễn Nho)

經受 Kinh thụ (chịu đựng)
零零 Linh linh (chơi vơi)
_____


Viết trong Blog's
Xem 68 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 09:27 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.