Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

Tích nhật phát 昔日髮

Submit "Tích nhật phát 昔日髮" to Digg Submit "Tích nhật phát 昔日髮" to del.icio.us Submit "Tích nhật phát 昔日髮" to StumbleUpon Submit "Tích nhật phát 昔日髮" to Google
Kim Lang viết ngày 10-07-2017 lúc 09:37 PM

Mái tóc ngày xưa

Tóc em tựa áng mây trời
Năm nao xỏa xuống bên đời hư vô
Tóc em gió biển sông hồ
Mùa xuân dệt mấy vần thơ rực vàng.

Tóc em sợi nắng chưa tan
Nẽo về cố quận lang thang bụi đường
Tóc em ngày ấy tơ vương
Đường ra hải đảo thầm thương một người.
Nguyễn Ban Sơ: Lời ru của đá, 2013, trang 69


Diễn Nho:

昔 日 髮
娘 髮 似 天 雲 朵 鋪
何 年 降 世 邊 虛 無
海 風 娘 髮 湖 江 散
春 織 幾 詩 黄 亮 穌

娘 髮 未 肖 光 線 盡
故 郡 迒 歸 逛 路 塵
娘 髮 此 天 思 戀 竟
路 來 海 島 愛 濃 人

Tích nhật phát 昔日髮
Nương phát tự thiên vân đóa phô
Hà niên giáng thế biên hư vô
Hải phong nương phát hồ giang tán
Xuân chức kỉ thi hoàng lượng tô.

Nương phát vị tiêu quang tuyến tận
Cố quận hàng qui cuống lộ trần
Nương phát thử thiên tư luyến cánh
Lộ lai hải đảo ái nồng nhân.
Kim Lang (diễn Nho)

穌 Tô (xuất hiện lại)
思戀 Tư luyến (tơ vương)
______

Viết trong Blog's
Xem 174 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:49 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.