Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

TÍCH THU 昔 秋

Submit "TÍCH THU 昔 秋" to Facebook Submit "TÍCH THU 昔 秋" to Google Submit "TÍCH THU 昔 秋" to StumbleUpon Submit "TÍCH THU 昔 秋" to Digg Submit "TÍCH THU 昔 秋" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 22-06-2017 lúc 10:58 PM

THU XƯA
Trời xanh mây trắng lá vàng rơi
Phẳng lặng hồ thu thoang thoảng hơi
Nắng lụa lung linh làn nước biếc
Tơ bay bàng bạc áng mây trời.
Phạm Đình Nghi (2010)


Diễn Nho

昔 秋
天 青 雲 白 葉 黄 離
寂 靜 秋 湖 髣 髴 氣
搖 擺 纙 晴 波 碧 水
天 雲 磅 礡 糸 飛 飛


TÍCH THU 昔 秋
Thiên thanh vân bạch diệp hoàng ly
Tịch tĩnh thu hồ phảng phất khí
Dao bãi la tình ba bích thủy
Thiên vân bàng bạc mịch phi phi.
Kim Lang (diễn Nho: Thu xưa)

搖擺 Dao bãi (lung linh)
_____

Viết trong Blog's
Xem 239 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:06 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.