PDA

View Full Version : Chuyện răng lưỡi


Dixie_McDee
28-07-2004, 11:53 PM
Sáu bốn cái răng và hai đầu luỡi
Nụ cuồng si, mê đắm, say men tình
Sáu bốn răng, còn ... sáu ba cái ruỡi
Ta buông nguời, sân truớc chớm bình minh

tình tròn vo nụ hôn sao lại méo
Luỡi và răng, xoáy cuộn lại vo tròn
Anh còm nhom mà sao em lại béo
Để mảnh tình khuyết một mảng con con

Sáu bốn cái răng thì hai đầu luỡi
Quấn quýt vào nhau hai nên một rồi
Nhưng khi một bên ba muoi mốt ruỡi
Dở khóc dở cuời một cuộc bỏng xôi

Hôn đắm đuối hai hàm đi nửa cái
Tình vẫn nồng dù méo mó xa xăm
Dẫu mẻ cả răng thì khi hôn vẫn khoái
Một cuộc cơ cầu xoay mãi trăm năm

L.M.
27/7-04