PDA

View Full Version : * Cuối cùng lẽ bóng riêng tôi *


Khanh Vân
11-07-2004, 11:36 AM
Cuối cùng lẽ bóng riêng tôi
Dây chùng nửa nốt nhạc rơi xuống đời
Tay buông xuôi giữa đất trời
Cung phiền, cung luỵ rã rời xốn xao

Cuối cùng khóc phận má đào
Thương cho số kiếp sương đoài tháng năm
Bên lòng đoản khúc xa xăm
Nhớ ai, phiếm gảy ra trăm nốt sầu

Cuối cùng đời mất về đâu ?!
Mang mang câu ước dở dang chuỗi tình
Còn chăng cổ độ lao linh
Hoà cùng mảnh nhịp tự tình đớn đau


TNBV

thangbom
16-07-2004, 06:46 AM
Tình


Rồi mai, rồi mốt, chia xa
Tình, cơn gió thoảng bay qua cánh đồng


Rồi mai, rồi mốt, thinh không
Tình, cơn mưa bụi rớt lòng biển xanh


Rồi mai, rồi mốt, thôi đành
Tình theo sợi khói mong manh về trời.......

Khanh Vân
04-05-2011, 11:35 AM
Tình


Rồi mai, rồi mốt, chia xa
Tình, cơn gió thoảng bay qua cánh đồng


Rồi mai, rồi mốt, thinh không
Tình, cơn mưa bụi rớt lòng biển xanh


Rồi mai, rồi mốt, thôi đành
Tình theo sợi khói mong manh về trời.......

Rồi mai, rồi mốt, ai ơi...
Tình gieo dâu bể rã rời cánh chim

Rồi mai , rồi mốt, lặng im
Tình chôn đáy mộ, mộng tìm hư vô...