PDA

View Full Version : Đi qua...


Dixie_McDee
21-06-2004, 12:37 AM
Bảo rằng có một cơn gió đi qua
không ầm ào không bão lốc
Thổi trong hồn ta
Một buổi chiều khô khốc

Bảo rằng có một chiều nắng đi qua
Cháy cả thịt da ngườixưa cũ
Cháy cả hồn ta
Dẫu đang mùa bão lũ

Bảo rằng một điều khủng khiếp sẻ đi qua
Cùng với một người bạn của ta từ lâu lắm
Lâu hơn cả con đuờng ở phía xa xa
Lâu hơn cả mưarào uớt đẫm

Ừ thì có một cái gì dó đang đi qua

LM. 24/4-0 4Tặng một người sắp đi qua...