PDA

View Full Version : KHONG DE


26-11-2004, 05:42 PM
Nhiều khi tôi buồn vì mình bị bỏ rơi


Ngồi cô dơn tôi lại trách ông trời


Sao nỡ tặng tôi dến nhiều oan trái


Lỗi do người hay lỗi của riêng tôi???????