PDA

View Full Version : Ra Hà Nội


Dixie_McDee
12-08-2004, 01:06 PM
Lần đầu tiên nhóc tì lên Hà Nội


Mắt tròn xoe, miệng tí toét hỏi hoài


Chị Hai chở đi, bị hành đến tội


Nhýng đuợc làm dân "ở trển", thiệt oai!


Nhóc hỏi tùm lum, lung tung, rít rối


Chị đáp ngay, õ chị nhóc thật tài


Chạy vòng vòng từ tinh mõ đến tối


Nhóc thuõng nhiều, chị chắc bở hõi tai


Thì lần đầu nhóc con ra Hà Nội


Thắc mắc nhiều mới đúng thiệt con trai


Sợ nhóc đói chị đi mua cóc ổi


ủa mà sao chị nhuờng nhóc ăn hoài


Thuõng chị lắm nhýng thời gian chảy vội


Lối về quê, xa tít tắp còn dài


Lên thăm chị, một ngày chõi Hà Nội


Mai nhóc về õi nhớ lắm, chị Hai.


L.M.


19/7-04