PDA

View Full Version : Tha hương


Dixie_McDee
05-08-2004, 09:18 PM
Sống nửa đời cực khổ ở quê huơng
Mẹ con vuợt biên tìm đuờng sang Mỹ
Băng Thái Bình Duơng bao la ùng vỹ
Nơi xứ người mang tiếng "đĩ" nuôi con

Tháng năm trôi nhan sắc mẹ phai mòn
Vậy mà con chưa tròn đuờng duyên phận
Học hành lội thôi, cử thi lận đận
Để đời mẹ mãi son phấn nhuốc nhơ

Con thành tài, mẹ - duỡng lão chỏng chơ
Con chưa nên nguời, không thờ phục mẹ
Một mình lầu son cao sang sạch sẽ
Mỗi năm về thăm mẹ vài ba hôm

Mỗi thìa cơm đút mãi chẳng vào mồm
Ngồi mấy giây lồm cồm nghe điện thoại
Xưa mẹ đẹp do phấn son huỷ hoại
Giờ mẹ già lại khắc khoải trông mong

Đêm trở trời, đất nổi ngọn cuồng phong
Mẹ ra đi, huớng lòng về tổ quốc
Nửa cuộc đời giữa xứ nguời lam luốc
Mẹ vẫn thèm đuợc một cuộc hồi huơng

Giữa dòng đời qua quýt chuyện khói huơng
Con gửi mẹ nghĩa trang thường đất Mỹ
Bởi vì con nặng lòng bao ích kỉ
Chạy theo tiền tài, danh vị xa xăm

Con có tiền sau từng ấy tháng năm
Cũng như mẹ, giờ con nằm duỡng lão
Con mới biết ngày xưa mẹ khổ não
Vì nuôi một thằng báo mẹ ra sao

Con bây giờ cũng muốn về biết bao
Dốc lục tàn dẫu tuổi cao sức yếu
Tiền bạc giờ mẹ con mình đâu thiếu
Nào, mình về lại quê cũ mẹ nha

L.M. 31/70-04