PDA

View Full Version : Gửi cô bé mắt cận


thisicuatinhyeu
01-08-2004, 02:56 AM
Gửi cô bé mắt cận


Mắt em cận nhưng tâm hồn không cận


Lẽ sống ở đời em tường tỏ hơn tôi


Tôi hơn em một khoảng nhìn trước mắt


Em hơn tôi cả khoảng sáng tâm hồn.

Em ngây thơ nhưng không là trẻ dại


Biết nhìn đời qua lăng kính chiều sâu


Dòng suy nghĩ của em là bể rộng


Tâm hồn tôi là nhánh sông địa đầu.

Nhưng em ơi ! Sông sẽ về với biển


Dẫu xa xôi và chia cắt nghìn trùng


Dẫu gập ghềnh trước muôn vàn thác đổ


Vẫn tìm về đúng lời hẹn ngàn xưa.

Nghĩa tình ấy nào ai chia cắt được


Biển và sông là không thể chia lìa


Không có biển, sông trở thành vô nghĩa


Không có sông, biển hóa mặn muôn đời.

Và sinh giới làm sao mà sống được


Khi vắng sông, biển hóa mặn muôn đời


Để mãi mãi, biển trở nên cô độc


Giọt lệ buồn thấm mặn khắp dạ sâu.


10/07/2004.