Chút lưu lại

Go Back   Chút lưu lại
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

 
Chiều tím
Mây chiều giăng mắc khắp nơi nơi
Sắc tím treo nghiêng lấp cả trời
Thời gian như thể không ngừng nghỉ
Năm tháng vèo qua
Năm tháng rơi.

Tú_Yên
(18-08-2014)
chtim27
chtim26
chtim25
chtim24
chtim23
chtim22
chtim21
chtim20
chtim19
chtim18
chtim17
chtim16
 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 05:59 PM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.